Μαρίνα Αλίμου

Την καταγραφή όσων έχουν συμβεί αλλά και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν αναφέρει στο Newmoney ο Αντώνης Στελλιάτος, Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρτσμού (ΕΠΕΣΤ) ενώ κάνει ειδική αναφορά στις Μαρίνες.

Η Μαρίνα Αλίμου καλύπτει χερσαίο χώρο συνολικής έκτασης 210.000 τ.μ. με θαλάσσια ζώνη 428.000 τ.μ. και διαθέτει πάνω από 1.000 μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού σκαφών, εκ των οποίων 50 θέσεις για μεγάλες θαλαμηγούς άνω των 25 μέτρων

    -Κι υποτίθεται ότι στην Ελλάδα ο οικογενειακός πυρήνας είναι ισχυρός, οι δεσμοί αίματος ιεροί κι άλλα τέτοια ανάλογα. Αρκεί όμως να μην αρπαχτούμε. Θέλετε παραδείγματα; Μεγάλος εφοπλιστής έστειλε επιστολή στις εταιρίες που έχουν συναλλαγές με τον όμιλό του και κατέστησε σαφές ότι τυχόν συνεργασία με τη ναυτιλιακή εταιρία που έφτιαξε ο γιος του […]

Ο διευθύνων σύμβουλος, Στέφανος Βλαστός, αναφέρθηκε στον μελλοντικό σχεδιασμό της εταιρείας τώρα αλλά και την μετά Covid 19 περίοδο και για τα εκτός τουρισμού ακίνητα

Θερμό κλίμα στην  πρώτη επίσημη συνάντηση γνωριμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΙΤΕΣΑΠ,  με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Νέας Μαρίνας Αλίμου, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ,  Ιωάννη Μωραΐτη

  • 1
  • 2
Απόρρητο Απόρρητο