Μαρίνα Βουλιαγμένης

Η μαρίνα αναμένεται να λειτουργήσει με μειωμένη μεν δυναμικότητα αλλά και για μεγαλύτερα και ακόμη πιο πολυτελή σκάφη - Σύμφωνα με τους επενδυτές, θα δημιουργηθούν 330- 350 μόνιμες θέσεις εργασίας