ναυλαγορά

Οι Έλληνες έχουν αγοράσει τα 133 από τα 380 φορτηγά πλοία (ποσοστό 35%) και έχουν δώσει 2,086 δισ. Δολ., ήτοι το 29,7% των συνολικών κεφαλαίων που έχουν δαπανηθεί έως τώρα φορτηγά πλοία, που ανέρχονται στα 7,011 δισ..

Παρά τις προβλέψεις των παγκόσμιων οργανισμών για την πορεία του πετρελαίου η πραγματικότητα για τους πλοιοκτήτες με δεξαμενόπλοια είναι διαφορετική - Τα στοιχεία για την εβδομάδα 7-13 Ιουνίου