Νίκος Δρανδάκης

Η επίμαχη αλλαγή στα διοικητικά της Beat συμβαίνει σε μία δύσκολη για την εταιρεία περίοδο, καθώς η υγειονομική κρίση και η εφαρμογή μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων μηδένισαν τις εξαιρετικές επιδόσεις του 2019

Απόρρητο Απόρρητο