Όμιλος Sani/Ikos

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για τις ομολογίες διάρκειας 5,5 ετών - Σκοπός της έκδοσης η ενίσχυση της ρευστότητας και η χρηματοδότηση των αναπτυξιακών του σχεδίων