παγωτά

Οι παίκτες που ελέγχουν την αγορά και οι διεκδικητές - Οι συμμαχίες και στρατηγικές συμφωνίες με γνωστές άλλες βιομηχανίες τροφίμων, οι επενδυτικές κινήσεις και τα σχέδια των Unilever, Froneri Hellas, Κρι Κρι και των υπόλοιπων εταιρειών του κλάδου