Σεμίραμις Παληού

Οι προοπτικές της αγοράς δείχνουν πολύ καλές και η κερδοφορία και η ρευστότητα στις κατηγορίες των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παραμένουν μεγάλες

Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος μιλά για τη σημασία της οργάνωσης στη σημερινή εποχή, τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει, τα σχέδια για το μέλλον και τον ρόλο της στη ναυτιλιακή κοινότητα

Εφοπλίστριες, γυναίκες σε υψηλόβαθμες θέσεις διεθνών φορέων, επιχειρηματίες στην περι-ναυτιλία αλλά και καπετάνισσες που ξεχώρισαν στη ναυτιλία

Ο Συμεών Παληός ο οποίος κράτησε τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, αποφάσισε να ορίσει τη διάδοχη κατάσταση το καλοκαίρι του 2019 καθορίζοντας το μέλλον του Ομίλου πριν δημιουργηθούν αδιέξοδα