ταιδεπ

Με σκοπό την υποστήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας στην πρόοδο και ανάπτυξη, το έργο του ΤΑΙΠΕΔ πρέπει πάντα να υποστηρίζεται από βέλτιστες διαδικασίες αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων

Συστήνεται μια νέα εταιρία η «Μετάβαση ΑΕ» η οποία θα τρέξει το μέγα πρότζεκτ για την ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων στις περιοχές μετάβασης - Νέες προτάσεις από ιδιώτες για επενδύσεις σε μονάδα ανταλλακτικών αυτοκινήτων και φαρμακευτικών σκευασμάτων σε Δ. Μακεδονία και Αρκαδία

Με την διάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ξεπεράστηκε το τελευταίο γραφειοκρατικό εμπόδιο που είχε απομείνει για να ξεκινήσει το ThessINTEC, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός, Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας

Ο κ. Λαμπίρης υπογράμμισε ότι το αποτύπωμα της αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου είναι μετρήσιμο και το πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ έχει απτά αποτελέσματα και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία