Επιχειρήσεις

ΓΕΚ Τέρνα: Στις 8 – 10/12 η δημόσια προσφορά των ομολογιών του ΚΟΔ έως €300 εκατ.

  • newsroom


Στις 7 Δεκεμβρίου θα οριστεί το εύρος απόδοσης, ενώ στις 14 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς

Από τις 8 μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά των ομολογιών του νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Νωρίτερα σήμερα εγκρίθηκε το πληροφοριακό δελτίο της εταιρείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στις 7 Δεκεμβρίου θα οριστεί το εύρος απόδοσης, ενώ στις 14 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς.

Η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει στις 15 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε:

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής «Εκδότρια» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 02.12.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 02.12.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €300.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 29.11.2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής «Έκδοση»). Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 01.12.2021, διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη

ΠΟΜΙΔΑ: Ευρωπαϊκή οδηγία «αχρηστεύει» τα ακίνητα!

Αγγελική Φράγκου: Απόλυτη κυριαρχία στις ναυπηγήσεις με νέες επενδύσεις

Ελένα Ντάλι: Η Επίτροπος που πρότεινε να «καταργηθούν» τα Χριστούγεννα