αναπτυξιακός νόμος

Με τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης, λαμβάνεται υπόψη για τον ορισμό του χρόνου ισχύος των ανωτάτων ορίων ενίσχυσης του αναπτυξιακού, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι της απόφασης υπαγωγής