εργασιακά

1364474016 Pizza - Fast food Serie

Οι δυσκολίες στην εξεύρεση νέων εργαζομένων, σε συνδυασμό με το μαζικό κύμα παραιτήσεων (Μεγάλη Παραίτηση) πλήττει σημαντικά την αμερικανική οικονομία - Και ο κλάδος της εστίασης επηρεάζεται περισσότερο

Το τέλος της εποχής της φθηνής και άφθονης χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομίας, έρχονται να προκαλέσουν «πονοκέφαλο» σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους

«Οι άνθρωποι θα πρέπει να συνεχίσουν να πηγαίνουν στα γραφεία. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται για διαφορετικούς λόγους. Στο γραφείο πρέπει να κάνεις κάτι, το οποίο δεν μπορείς να κάνεις στο σπίτι»

Ήδη εργάζονται 10 πόστα με λιμενεργάτες από το «Συνδικάτο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις που Δραστηριοποιούνται στις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ Πειραιά» - Την Δευτέρα η κρίσιμη συνάντηση στο υπ. Ναυτιλίας

Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2021 σε 50,1%, αυξημένο κατά 2,8 μονάδες, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2019 - Οι μακροχρόνια άνεργοι ανήλθαν σε 64,9% επί του πληθυσμού των ανέργων το τέταρτο τρίμηνο του 2021, με το εν λόγω ποσοστό να είναι αυξημένο κατά 4,8%