Νίκας

Η ΓΣ των μετόχων έκρινε ότι δεν απαιτείται η λήψη μέτρων, καθώς από το 2017 έλαβαν χώρα η αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων και η ΑΜΚ και έτσι έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε να αποκατασταθεί η οικονομική κατάσταση της εταιρείας

Απόρρητο Απόρρητο