ομόλογο

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών επενδυτών, που κάλυψαν το 50% της νέας έκδοσης εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ κ. Ανδρέας Σιάμισιης