Πυρκαγιές

Η σωστή ενημέρωση, η πρόληψη, η ενίσχυση της ετοιμότητας, είναι κλειδιά για την ασφάλεια του πολίτη, είπε ο υπουργός Πολιτκκής Προστασίας κατά την παρουσία του σε ημερίδα στο Αλεποχώρι