αντισηπτικο

Σχεδόν 140.000 λίτρα ακατάλληλων απολυμαντικών υγρών για τα χέρια, προερχόμενα από την Τουρκία, κατασχέθηκαν από κράτη – μέλη της ΕΕ έπειτα από πληροφορίες που παρείχε στις εθνικές αρχές η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Απόρρητο Απόρρητο