εργασιακοί χώροι

Σύμφωνα με έρευνα το 72% των εργαζομένων δήλωσε πως θα επιθυμούσε να συνεχίσει να εργάζεται εξ αποστάσεως -τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα- ακόμη και μετά το τέλος της πανδημίας