ΙΕΑ

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα συνεχίσει να ανακάμπτει και ελλείψει περαιτέρω αλλαγών πολιτικής, έως το τέλος του 2022, θα φτάσει τα 100,6 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας λέει πως η ζήτηση θα είναι μεγαλύτερη της αρχικώς εκτιμηθείσας, ενώ η προσφορά θα περιοριστεί καθώς οι χώρες παραγωγής μειώνουν την παραγωγή - Άλμα 3% στην τιμή του αργού Brent