οικονομικά αποτελέσματα

Σημαντική βελτίωση στο κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) το β’ τρίμηνο 2021, υπερβαίνοντας τον στόχο για το 2021 - «Η Alpha Bank βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης των φιλόδοξων στόχων της», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Βασίλειος Ψάλτης

Ο κύκλος εργασιών της AEGEAN ανήλθε σε €44,3 εκ., παρουσιάζοντας πτώση 70% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 - Η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 460 χιλ. επιβάτες, 78% χαμηλότερη σε σχέση με το 2020