ηλεκτρικό

Φόβοι για αύξηση του πληθωρισμού και καθυστέρηση της ανάκαμψης - Ο ρόλος της «τέλειας καταιγίδας» της προσφοράς και της ζήτησης και η καταιγίδα Nicholas - Προσήλωση στους «πράσινους» στόχους ζητά ο Τίμερμανς