μέτρα στήριξης επιχειρήσεων

Το στοίχημα είναι πολύ μεγάλο για οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αφού ποτέ δεν είχαμε καταφέρει να απορροφήσουμε επαρκή κονδύλια από την Ε.Ε., παρόλο που μας τα διέθετε. Στον ρυθμό απορρόφησης υστερούσαμε πάντα, ας ελπίσουμε τώρα ότι θα πάμε κάπως καλύτερα