παμπ

Σε άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε αναφέρεται πως μία επιχείρηση στις 7 στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να μην επιβιώσει τους τρεις επόμενους μήνες εξαιτίας του νέου lockdown

Απόρρητο Απόρρητο