παράταση τηλεργασίας

Υποχρεωτική προσαρμογή του ωραρίου για τους εργαζόμενους που δεν περιλαμβάνονται στο μέτρο - Έως το τέλος Μαρτίου παρατείνεται η δυνατότητα προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας – Τα πρόστιμα για τους εργοδότες