ελαστικο ωράριο εργασίας

Οι νέοι πιστεύουν πως τα πτυχία παραμένουν ένα σημαντικό εφόδιο για την εξέλιξη ενός εργαζομένου σε ηγετικές θέσεις - Το 79% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα soft skills θα είναι πιο σημαντικά από τα hard skills για τους μελλοντικούς ηγέτες