υπόγεια αποθήκη Καβάλας

Η κυβερνητική πίεση για την ιδιωτικοποίηση της ΥΑΦΑ και η πρόσφατη συνάντηση ΔΕΣΦΑ-ΡΑΕ για την οριστικοποίηση του σχεδιασμού - Ποια σενάρια καλείται να τρέξει ο διαχειριστής

Σύμφωνα με την Energean, το project της υπόγειας αποθήκης «αποτελεί όρο επιβίωσης και βασική παράμετρο για τη συνέχιση της λειτουργίας της παραγωγής υδρογονανθράκων στον Πρίνο και τη διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας»