Νίκος Βαφειάς

Ο Νίκος Βαφειάς προχώρησε στις παραγγελίες γιατί πιστεύει στον εκσυγχρονισμό του στόλου αλλά και στον σημαίνοντα ρόλο που θα διαδραματίσουν τα LPG στη μετάβαση στην απεξαρτημένη από τον άνθρακα ναυτιλία

Ποιος είναι ο εφοπλιστής που προέβλεψε τις νέες συνθήκες στη μεταφορά ενέργειας και έκανε επενδυτικές κινήσεις-ματ γρήγορα και αθόρυβα - Γιατί τον αποκαλούν «μάγο των διαπραγματεύσεων»