αναστολή συμβάσεων εργασίας

Μετά τις 16:00 μμ οι επιχειρήσεις - εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν μόνο νέες αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων - Ποιοι «κόβονται»

Απόρρητο Απόρρητο