Αντώνης Κοτζαμανίδης

Το σχέδιο για εξαγορές σε Ελλάδα και Ρουμανία, η υψηλή ζήτηση, τα νέα προιόντα. Το «τεχνολογικό χρέος» των επιχειρήσεων και ο νέος κύκλος συγκέντρωσης του κλάδου. Τι αναφέρει ο CEO της εταιρείας στο newmoney