απολιγνιτοποίηση

Δικαιούχοι οι δήμοι Αμυνταίου, Φλώρινας, Εορδαίας,Κοζάνης και Μεγαλόπολης, ενώ παράλληληλα απευθήνεται πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων για τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών

Τα δύο μέρη θα διερευνήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας απολιγνιτοποίησης αλλά και ανάπτυξη και υλοποίηση έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα