Κρασιά

Οι «πειραματικοί οίνοι» ανοίγουν νέες προοπτικές στην ποιότητα και την βελτίωση του ελληνικού κρασιού, λένε τρεις από τους παραγωγούς που δεν φοβούνται τα πειράματα...

Ο Σύνδεσμος Οινοπαραγωγών συμμετέχει ενεργά σε δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, αναπτύσσοντας τη νομική, πολιτική και εμπορική επιχειρηματολογία για τον κλάδο